Stylizacja paznokci moja pasja...

Temat: INSTRUKCJE !!!
prosil bym o przesłanie
1)podstawowe przepisy bhp, higieniczno sanitarne,ppż i obsłóga maszyn i urządzeń
2)organizacja pracy w zmywalni
3)zasady obśługi maszyn do mycia naczyń
4)zasady obsłogi maszyn do obierania i rozdrabniania warzyw

e-mail: wegorz6661@gmail.com

bardzo byłbym wdzięczny za przesłanie czegos

Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=1637Temat: Kurs warsztatowy - Tomek Kulik 24.10.2009
" />Zapraszam na szkolenie, gdzie każdy posiadacz motocykla może poznać: zasady obsługi codziennej maszyny i konserwacji, montażu osprzętu i akcesoriów, wymiany płynów, filtrów, linek, klamek, naprawy i regulacji zawieszeń, oraz usuwania awarii jakie mogą mieć miejsce w trasie, np. doraźnej naprawy ogumienia dętkowego i bezdętkowego.
Kurs obejmuje spotkania przedpołudniowe w sobotę lub wieczorowe w dni powszednie i prowadzony jest w serwisie motocyklowym.
Kursanci ćwiczą pod okiem instruktora-mechanika, mają zapewnione środki BHP oraz pomoce dydaktyczne.
Zajęcia odbywają się w soboty w godzinach 10-15, oraz we wtorki i czwartki w godzinach 18-21.
Koszt:
- zajęcia sobotnie - 200 zł/dzień,
- zajęcia wieczorowe - 100 zł/wieczór.
Najblizszy termin: sobota 24X, serwis Pit-Stop przy ul. Syreny 14, godzina 10.00.
Tematy zajęć:
- wymiana i regulacja klamek i linek,
- układ hamulcowy.

Zapraszam. Tomek Kulik
Źródło: dykesonbikes.pl/viewtopic.php?t=127


Temat: dodatkowe obowiązkowe szkolenia
Dokładnie tak jak mówi mistral.
To jest tak jak z zawodowymi tokarzami. W szkole uczą dokładnie budowy obsługi i naprawy tokarek, frezarek itp, oraz zasady BHP. Ale przecież bez tego też da się pracować na owych maszynach. Ale z taką wiedzą można sobie wiele trudu zaoszczędzić. Kierowca zawodowy, tez powinien posiadać wiedzę o pojeździe. Pracodawcy też patrzą na to czy na przykład kandydat na kierowcę nie jest piekarzem czy fryzjerem, bo to w jego interesie żeby kierowca potrafił ocenić sytuację po awarii pojazdu.
Źródło: forum.infobus.pl/viewtopic.php?t=3232


Temat: KIEROWNIK DS. BHP OFERTA PRACY
Opis stanowiska pracy:

Dla naszego klienta, jednej z największych firm konstrukcyjno-budowlanej na świecie, poszukujemy osoby na stanowisko : "Specjalista ds. BHP”. Do obowiązków osoby na tym stanowisku należeć będzie wykonywanie wszystkich niezbędnych działań w zakresie BHP, w tym między innymi:

* przygotowywanie oceny ergonomii stanowisk pracy
* opracowywanie wewnętrznych regulacji dotyczących BHP (normy, przepisy, działania praktyczne), opiniowanie instrukcji szczegółowych
* kontrolowanie warunków BHP na budowach:
- warunki pracy,
- warunki działania i sprawności maszyn oraz urządzeń,
- sposób ich obsługi,
* nadzorowanie i kontrola przestrzegania przepisów BHP
* przygotowywanie raportów i analizy stanu BHP w firmie
* współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń BHP
* organizowanie okresowych badań pracowniczych
* analizowanie przyczyn i okoliczności (pośrednich, bezpośrednich) wypadków przy pracy; planowanie działań profilaktycznych minimalizujących ryzyko wypadków, urazów i chorób zawodowych
* opracowywanie, analiza i interpretacja danych statystycznych związanych z czynnikami zagrażającymi zdrowiu/życiu pracowników
* doradztwo z zakresu przepisów oraz zasad BHP; branie udziału w opracowywaniu i wdrażaniu planów rozwoju firmy (dokonywanie oceny dokumentacji inwestycyjnych, branie udział w odbiorach technicznych firmy)
* kierowanie realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska
* współpraca z jednostkami naukowo-badawczymi w zakresie problematyki BHP

Wymagania:
* co najmniej 4 letnie doświadczenie na stanowisku: Specjalista ds. BHP
* tytuł inżyniera
* udokumentowane wykształcenie w zakresie BHP
* j. angielski na poziomie komunikatywnym

Oferta:
* Praca w jednej z największych firm konstrukcyjno-budowlanych na świecie
* WYSOKIE ZAROBKI – które pozwolą spełnić oczekiwania najlepszych kandydatów

Wymagane dokumenty:
CV w języku angielskim i polskim na adres al@gbspraca.pl
W tytule wiadomości prosimy wpisywać „Specjalista ds. BHP nr ref. 329”
_________________
Anna Lasota
al@gbspraca.pl

Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=6476


Temat: Poswiadczenie przeszkolenia z zakresu BHP
ZAŚWIADCZENIE
instruktażu stanowiskowego w zakresie bhp

Zaświadcza się, że Pan/ Pani ................................................................................
....

urodzony/a dnia ......................................... w ...........................................................

został/a przeszkolony/a w zakresie bhp w ramach wstępnego instruktażu na stanowisku............................. Dział/ Wydział..............................
w tym zapoznany/a został/a:
- ze sposobami obsługi maszyn i urządzeń, oraz treścią instrukcji dotyczących stanowiska pracy.
-poinformowany/a o wynikach badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy oraz o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą.
Instruktaż przeprowadzono w czasie ....... godzin i na podstawie sprawdzianu z wiadomości i umiejętności bezpiecznego wykonywania pracy, dopuszcza się/ nie dopuszcza* pracownika do samodzielnego wykonywania pracy na ww stanowisku.
* niepotrzebne skreślić

(podpis szkolącego)
...................................

....................., dnia ..............................................................................
(imię i nazwisko)

.................................................
(stanowisko)

OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA


Oświadczam, że zostałem/am przeszkolony/a na stanowisku ....................................................
zapoznałem/am się z przepisami i zasadami bhp oraz ze szczegółowymi wymogami bhp na ww stanowisku pracy.
Zostałem/am poinformowany o zagrożeniach występujących na stanowisku pracy oraz przy obsłudze maszyn i urządzeń. Znane mi są sposoby i zasady zabezpieczania się przed zagrożeniami, zgłaszania przełożonemu wszystkich urazów i wypadków przy pracy.
Zobowiązuję się stale przestrzegać zasady i przepisy bhp i p. poż, zapoznałem się z treścią ww oświadczenia.

..............................
podpis szkolonego


..................dnia.............

Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=478


Temat: Curriculum Vitae do bezpłatnej oceny
CURRICULUM VITAEDANE OSOBOWE


JAN KRAKOWIAK

Ur.19 04 1967 KRAKÓW

Zam. 82-109 KRAKÓW ul.POD KOPCEM 12/3

TEL +48 12 5671459 kom.502 326 261

e-mail : Krakowiak@op.pl

Rozwiedziony


WYKSZTAŁCENIE

Mgr turystyki i rekreacji.

1987-1991 studia-Akademia Wychowania Fizycznego Kraków
technik budowlany
2007-2009 Technikum Budowlane Kraków
1982-1986 Liceum Ogólnokształcące Żywiec
1986-1987 Policealne Studium Zawodowe Żywiec

SZKOLENIA DODATKOWE
1997-kurs obsługi sprężarek powietrznych
2008-uprawnienia do obsługi podestów ruchomych- przewożnych
2005-kurs prac wysokościowych z zastosowaniem sprzętu i technik alpinistycznych
2005-podstawowy kurs spawania elektrycznego i cięcia stali palnikiem acetylenowo-tlenowych
1995- kurs rusztowania wiszące i stacjonarne


DOSWIADCZENIE ZAWODOWE
1985 sierpień- listopad Dania –praca przy ustawianiu rusztowań
1986-1990 Mrówka sp.z.o.o Kraków remonty budowlane na obiektach wysokich , prace przy montażu ,rusztowań , prace antykorozyjne , dekarskie murarskie , elewacyjne rozbiórkowe, montaż konstrukcji stalowych
1990-1991- Hamburg Niemcy prace ciesielskie, operator lekkich maszyn budowlanych, kierowca wózków widłowych, dekarz, prace remontowe
1992-2005 Wanda S.A Kraków brygadzista nadzorujący i pracujący przy remontach obiektów wysokich prace wykonywane to: montaż rusztowań stacjonarnych i wiszących ,montaż konstrukcji stalowych ,prace dekarskie ,malarskie,
murarskie ,prace na elewacjach wewnętrznych.
UMIEJĘTNOŚCI

Dobra organizacja pracy
odpowiedzialność
przestrzeganie zasad BHP
umiejętność pracy w zespole
sumienność, dokładność
bardzo duża sprawność
Angielski komunikatywny w mowie i piśmie
Prawo jazdy kat:B, umiejętność prowadzenia samochodów dostawczych


ZAINTERESOWANIA

Sport-wspinaczka, narciarstwo wysokogórskie, tenis, żeglarstwo, piłka nożna, rower
Turystyka, polityka, gospodarka, film,


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji- zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, Dziennik Ustaw Nr.133 Poz.883
Źródło: forum.cv.pl/viewtopic.php?t=5


Temat: instrukcja bhp
INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA KIEROWCY POJAZDU SAMOCHODOWEGO

WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY
- ukończone 18 lat
- uprawnienia do wykonywania zawodu kierowcy
- przejście odpowiedniego instruktażu zawodowego, zapoznanie się z instrukcją obsługi, przeszkolenie bhp i p.poż.
- stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony świadectwem wydanym przez uprawnionego lekarza
- posiadanie wymaganych predyspozycji psychicznych i fizycznych
- ubrany w odzież roboczą przewidzianą dla danego stanowiska w zakładowej tabeli norm odzieży roboczej

CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY
- przed uruchomieniem pojazdu należy dokonać oględzin:
- kół samochodu z uwzględnieniem stanu opon i śrub mocujących koła
- kompletności oświetlenia-stłuczenia lamp itp.
- sprawdzenia wycieków substancji które świadczyłyby o niesprawności układów hamulcowego i kierowniczego lub nieszczelności układu smarującego
- kompletności i stanu wycieraczek
- stanu zaczepu
- podwozia samochodu pod kątem możliwości zwisania uszkodzonych lub oberwanych elementów lub instalacji elektrycznej
- sprawdzić stan techniczny urządzeń mechanicznych, a w szczególności stan instalacji elektrycznej
- próbnie uruchomić samochód i sprawdzić jakość działania urządzeń
- sprawdzić czy są narzędzia niezbędne do bezpiecznej obsługi pojazdu
- zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu
- przy obsłudze pojazdu należy przestrzegać zasad określonych przez producenta (w instrukcjach obsługi)

PRACOWNIK URUCHAMIAJĄCY POJAZD POWINIEN PRZED DOKONANIEM TEJ CZYNNOŚCI SPRAWDZIĆ DOKŁADNIE, CZY JEGO URUCHOMIENIE NIE GROZI WYPADKIEM
- zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu

ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY
NIE WOLNO:
- podpierać pojazdu na prowizorycznych podstawkach,
- wykonywać napraw pod uniesionymi i nie zabezpieczo-nymi przed samoczynnym opadnięciem zespołami
- pozostawiać pojazdu na pochyłościach terenu bez za-bezpieczenia go przed samoczynnym stoczeniem się
- zaczepiać lin, łańcuchów lub haków holowniczych do miejsc konstrukcyjnie nie przewidzianych do tego celu
- sprawdzać poziom cieczy chłodzącej w układzie chło-dzenia lub otwieranie korka wlewu oleju przy rozgrzanym silniku
- pozostawiać uruchomionego pojazdu bez dozoru
- uruchamiać pojazd w pomieszczeniach zamkniętych, nie wyposażonych w system odprowadzania spalin na zewnątrz
- używać sprzętu w pomieszczeniach, w których zachodzi niebezpieczeństwo wybuchu pyłu, par etyliny lub palnego gazu
- nierównomierne rozmieszczać ładunek lub przekraczać ładowności pojazdu
- obsługiwać urządzenia dźwignicowe bez odpowiednich uprawnień

NAKAZUJE SIĘ:
- szczególną ostrożność zachować podczas wchodzenia na skrzynię ładunkową
- w czasie jazdy przestrzegać zasad bezpiecznej jazdy i bezwzględnie stosować przepisy kodeksu drogowego
- używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nieuszkodzonych, prawidłowo oprawionych jak: młotki, pilniki, przecinaki itp.
- podczas wykonywania pracy zwracać uwagę tylko na wykonywane czynności, uwzględniając warunki bezpiecznej jazdy
- zachowywać prawidłową pozycję ciała podczas jazdy
- do przemieszczania ciężkich przedmiotów, używać pomocniczych urządzeń dźwignicowych
- ręcznie przemieszczać materiały i przedmioty tylko zgodnie z obowiązującymi normami dźwigania
- przy wykonywaniu prac z urządzeniem mechanicznym, zapoznać się z instrukcją obsługi danego urządzenia

CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY
- uporządkować stanowisko pracy oraz narzędzia i sprzęt ochronny

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH
- o wadach i / lub uszkodzeniach pojazdu należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego
- bezwzględnie udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym
- w razie awarii maszyny stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową
- każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek

UWAGI
Na podstawie art. 210 K.P. pracownik ma prawo w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie za-grożenie dla zdrowia lub życia pracownika lub gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom - powstrzymać się od wykonywanej pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=1608


Temat: Odpowiedzialność kierownika
" />Za bezpieczeństwo pracy odpowiada szef

Wszyscy pracownicy, niezależnie od branży i zajmowanego stanowiska, muszą wypełniać obowiązki wypływające z przepisów i zasad BHP. Szczególna odpowiedzialność spoczywa jednak na pracownikach kadry kierowniczej, ponieważ to oni odpowiadają za organizację pracy swoich podwładnych oraz stanowiska ich pracy.

Odpowiedzialność kadry kierowniczej

Osoba kierująca pracownikami to, poza pracodawcą, zależnie od struktury organizacyjnej firmy, także dyrektora (biura, zakładu), kierownik (dział, wydziału, sekcji itp.), mistrz brygadzista, a nawet szeregowy pracownik doraźnie wyznaczony przez przełożonego do wykonania określonego zadania przy pomocy innych pracowników.

Zarówno pracodawcy, którzy zwłaszcza w małych firmach są równocześnie osobami bezpośrednio kierującymi pracownikami, jak i osoby kierujące pracownikami w imieniu pracodawców, są zobowiązania organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Chodzi tu głównie o respektowanie przepisów rozp. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, gdzie zostały określone wymagania dotyczące m.in. pomieszczeń i procesów pracy, oświetlenia, ogrzewania, i wentylacji, bezpiecznej obsługi maszyn, narzędzi i innych urządzeń technicznych, transportu wewnętrznego i magazynowania, zwalczania hałasu i innych zagrożeń oraz wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.

W tym obowiązku mieści się także przestrzeganie wymagań określonych w przepisach rozp. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej oraz rozporządzenia w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonane przez co najmniej dwie osoby.

Nie wystarczy nakazanie właściwego zachowania

Wielokrotnie już była mowa o konieczności wymagania, aby pracownicy przestrzegali przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Uzasadnienie takiej konieczności jest oczywiste, ale trzeba zwrócić uwagę, że w praktyce dosyć często można spotkać się z tolerowaniem przez kierowników przypadków nieprzestrzegania przepisów bhp przez podległych im pracowników.

Nie wystarczy przy tym, że od czasu do czasu kierownik przypomni pracownikom o obowiązku stosowania się do przepisów i zasad bhp. W orzecznictwie Sądu Najwyższego jest ukształtowana zasada, że sam fakt wydania nakazu pracowania zgodnie z przepisami bhp lub zakazu stosowania niewłaściwych metod pracy, nie jest wystarczający, jeżeli kierownik zapomina o obowiązku dopilnowania, aby te nakazy i zakazy były przez pracowników przestrzegane. Bywa też, że sami kierownicy nie przestrzegają przepisów bhp, zapominając, że jest to ich ustawowy obowiązek wynikający z Kodeksu pracy.

Na ogół kierownik ma (powinien mieć) większą świadomość skutków nieprzestrzegania przepisów, co daje podstawę do surowszej odpowiedzialności za niereagowanie i dopuszczanie możliwości zaistnienia wypadku przy pracy. Kierownik, czyli osoba kierująca osobami, ma obowiązek organizowania stanowisk pracy zgodnie z przepisami bhp. Identycznie sformułowany obowiązek odnosi się do pracodawców. Jest jednak pewna różnica w wypełnianiu tego obowiązku przez pracodawcę i przez kierownika. Otóż warto pamiętać, że pracodawca ponosi odpowiedzialność za organizację stanowisk pracy w całej firmie, natomiast kierownik odpowiada tylko za przydzielony mu odcinek pracy!

Osoby kierujące pracownikami, które nie wykonują ciążących na nich obowiązków z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, podlegają karze grzywny (art. 283 k.p.).

Fragment artykułu z portalu http://www.money.pl
Sama prawda a kto o tym nie pamięta może mieć kłopocik!
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=202